Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

2016-2017 m.m. mokytojų veiklos

Pradžia / 2016-2017 m.m. mokytojų veiklos
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
2017-06-20,21
Edukacinė išvyka į Gardiną (Baltarusija)

2017-06-13
Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ renginys Vilniuje

2017-04-12-13
Švietimo paroda Radviliškyje
Salduvės progimnazijos mokytojai dalyvavo Radviliškyje vykusioje parodoje ,,Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Mokytojai turėjo galimybę semtis patirties daugelyje edukacinių užsiėmimų ir ieškoti atsakymų į dažnai kylantį klausimą – Kaip? Renginiuose dalyvavo LR švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių institucijų specialistai, kviestiniai lektoriai ir švietimo praktikai. Parodoje įrengtuose stenduose buvo pristatomos mokymo(si) priemonės, edukacinės programos ir tai, ko reikia šiuolaikiškam bei kokybiškam darbui mokykloje.

2016-11-03

Patirties mainai su Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos pedagogais

Salduvės progimnazijoje viešėjo 18 Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos mokytojų. 14 mūsų progimnazijos mokytojų ir 4 švietimo pagalbos specialistai dalijosi individualios mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo, šiuolaikinių aktyvaus mokymo(si) ir įsivertinimo metodų taikymo patirtimi.

Metodinės tarybos pirmininkė Laima Tomėnienė


2016-11-03

Patirties mainai su Stasio Šalkauskio gimnazijos pedagogais

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje vyko mūsų progimnazijos dalykų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų patirties mainai su šios gimnazijos pedagogais. Mokytojai dalijosi individualios mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo, skaitymo strategijų mokymo, interaktyvių metodų taikymo patirtimi, derino požiūrius į mokinių vertinimą, aptarė buvusių mokinių, dabar besimokančių St. Šalkauskio gimnazijoje, pasiekimus, tarėsi dėl tolesnio bendradarbiavimo.

Metodinės tarybos pirmininkė Laima Tomėnienė


NEĮGALIESIEMS