Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Darbo užmokestis

Pradžia / Darbo užmokestis
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Informacija apie Šiaulių Salduvės progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu
„Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“

(Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480
„Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr.38-1739).


Darbo užmokestis  2022 m. 

I ketvirtis        II ketvirtis       III ketvirtis        IV ketvirtis


Darbo užmokestis  2021 m. 

I ketvirtis        II ketvirtis       III ketvirtis        IV ketvirtis


Darbo užmokestis  2020 m. 

Pareigybės Vidutinis darbuotojų Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
 pavadinimas  skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Direktorius 1 2898,41 3148,88 3210,98 3144,41
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2288,12 2280,96 2627,26 2384,96
Mokytojas 43 1344,45 1346,96 1358,14 1503,22
Pedagoginiai darbuotojai
(spec. pedagogai, soc. pedagogai, sk. ved.)
7 1286,18 1214,22 1220,77 1481,08
Aptarn. personalas
(vyr.buh., ugdymo aprūp.sk.ved., rašt.ved., valg.ved., apsk.,kompiut.)
14 1065,30 1079,01 1085,60 1079,01
Tech. personalas 10 538,89 561,05 560,25 536,94

Darbo užmokestis  2019 m. 

Pareigybės Vidutinis darbuotojų Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
 pavadinimas  skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Direktorius 1 2389,25 2675,87 2760,93 2727,54
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2161,90 2224,66 2305,29 2299,03
Mokytojas 43 1198,72  1207,84 1371,93 1300,04
Pedagoginiai darbuotojai
(spec. pedagogai, soc. pedagogai, sk. ved.)
6 1079,65  1130,96 1347,64 1213,93
Aptarn. personalas
(vyr.buh., ugdymo aprūp.sk.ved., rašt.ved., valg.ved., apsk.,kompiut.)
6 849,51 888,83 1095,25 1129,60
Tech. personalas 11 571,84  618,06 693,97 493,84

Darbo užmokestis  2018 m. 

Pareigybės Vidutinis darbuotojų Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
 pavadinimas  skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Direktorius 1 1613 1613  1613 1891
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 779 779  990 1655
Mokytojas 43 745 703 751 945
Pedagoginiai darbuotojai
(spec. pedagogai, soc. pedagogai, sk. ved.)
6 682 600 686 905
Aptarn. personalas
(vyr.buh., ugdymo aprūp.sk.ved., rašt.ved., valg.ved., apsk.,kompiut.)
6 553 659  626 782
Tech. personalas 11 417 489  480 460

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius
2016 m.
Vidutinis
darbo užmokestis (EUR)
2016 m.
Darbuotojų skaičius
2017 m.
Vidutinis darbo
užmokestis (EUR)
2017 metų III ketvirtis
Vidutinis darbo
užmokestis (EUR)
2017 metų IV ketvirtis

Direktorius

1

1430,98 1  1505,23

1587,00

Skyriaus vedėjas

4 555,57 4  557,31

638,35

Mokytojas

39 648,26 35  731,19

910,54

Specialistai

3,5 628,26 4 694,63 777,84

Valytoja

4 356,44 4 381,88

400,81

 Virėja  2 353,49 2 410,61

443,05

NEĮGALIESIEMS