Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Erasmus+KA1

Pradžia / Erasmus+KA1
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektai

erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“

ERASMUS+ KA1 Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos skilčiai:
 Salduvės progimnazijoje startuoja dar vienas ERASMUS+ KA1 projektas 
Salduvės progimnazijai skirta dotacija vykdyti ERASMUS+ KA1 Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos projektą.
Projekto tikslai:
1. Skatinti mokytojus ieškoti naujų veiklos organizavimo sprendimų ugdymui išnaudojant netradicines mokyklos ir už mokyklos ribų esančias aplinkas.
2. Atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę mokantis be sienų.
3. Efektyvinti mokykloje ir pamokoje vykstančius vadybinius procesus pritaikant Europos šalių švietimo patirtį.
4. Stiprinti mokytojų kalbinę ir tarpkultūrinę kompetenciją bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų šalių mobilumų metu.
Birželio-rugpjūčio mėnesiais vyks planavimo darbai, pirmasis mobilumas numatomas spalio mėnesį. Kursuose mokytojai mokysis, kaip sukurti į mokymąsi orientuotą mokymosi aplinką, analizuos  metodus, kurie palaiko mokinių autonomiją, sudaro jiems sąlygas tobulinti bendradarbiavimo kompetencijas, lavina trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį, ugdo kritinį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir motyvaciją.

2022-06-24
Erasmus+ KA1  mokymai Barselonoje

Salduvės progimnazijos specialioji pedagogė Rita Melienė kartu su pedagogais iš Belgijos, Lenkijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos birželio 13-18 d. Barselonoje dalyvavo mokymuose „Streso atpažinimas ir valdymas“. Analizuojant teorinius aspektus ir atliekant praktines užduotis, susijusias su emocinio intelekto ugdymu, laiko planavimu ir valdymu, streso poveikiu smegenims ir kt. buvo mokomasi kurti emociškai palankią ugdymosi aplinką, leidžiančią įgyti gebėjimų atpažinti stresą, jį įveikti ir kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos.

Specialioji pedagogė Rita

2022-06-07
Erasmus+KA1 mokymai Nicoje
 
Birželio 6 – 11 dienomis pradinių klasių mokytoja Inga Sapažinskienė ir anglų kalbos mokytoja Evelina Aksomaitienė dalyvauja Erasmus+KA1 projekto ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos” mokymuose ,,The Best Digital Tools for Language Teachers” Nicoje. Mokymuose dalyvauja 16 mokytojų iš Ispanijos, Latvijos, Vokietijos, Čekijos, Suomijos, Švedijos ir Lietuvos.
Mokytojos Evelina ir Inga

2022-06-05
Erasmus + KA1 mokymai Tenerifėje
 
Gegužės 30 — birželio 5 dienomis Tenerifėje vyko Erasmus + KA1 projekto „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ mokymai “Outdoor education: a new way of teaching and learning”, kuriuos sėkmingai baigė 16 mokytojų iš 4 šalių (Airijos, Kroatijos, Lietuvos ir Portugalijos), tarp jų ir Salduvės progimnazijos mokytojos T. Kukelkienė ir I. Songailienė.
Mokymų metu buvo diskutuojama apie mokymosi „be sienų“ galimybes, naudą ir iššūkius, dalijamasi skirtingų šalių patirtimi organizuojant šiuolaikišką, bendradarbiavimu grįstą patyriminį ugdymą.
Mokymų metodika atitiko temą — didžiąją dalį laiko kursų dalyviai mokėsi lauke, patys išbandydami ugdomuosius žaidimus, kuriuos galėtų organizuoti savo mokiniams, taip pat pasidalyti idėjomis ir metodais su kolegomis. Tarptautiniai mokymai ne tik suteikė praktinių žinių apie aktyviuosius metodus ir mokymą(si) „be sienų“, bet ir leido patobulinti anglų kalbos žinias, sustiprino tarpkultūrinę ir socialinę kompetencijas.
 
Lietuvių kalbos mokytoja T. Kukelkienė,
karjeros konsultantė I. Songailienė

2022-05-31
Erasmus + KA1 mokymai Florencijoje
 
Gegužės 30 birželio 4 dienomis Florencijoje vyksta Erasmus + KA1 projekto „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos” mokymai ,,Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”, kuriuose dalyvauja mokytojos Živilė Kovėraitė ir Ingrida Žurauskė. Mokymų metu ypatingas dėmesys skiriamas pozityviajai psichologijai, kuri remiasi vaiko stiprybėmis ir privalumais. Mokytojai iš Ispanijos, Graikijos, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos ir psichologė Maddalena Bucciarelli dalinasi patirtimi, atlieka praktines užduotis.
 
Anglų mokytoja Živilė ir matematikos mokytoja Ingrida

2022-05-30
Erasmus+ kursai Tenerifėje

Salduvės progimnazijos mokytojos Tatjana Kukelkienė ir Inga Songailienė dalyvauja savaitės trukmės Erasmus+ mokymuose “Outdoor education: a new way of teaching and learning”.
Šių mokymų veiklos orientuotos į klasėse ir už klasės ribų pritaikomų aktyviųjų metodų išbandymą. Džiaugiamės, kad galime mokytis ir dalintis patirtimi su mokytojais iš Airijos, Kroatijos ir Portugalijos.

Lietuvių kalbos mokytoja T. Kukelkienė,
karjeros konsultantė I. Songailienė


2022-04-16
Erasmus+KA1 kursai
Baigėsi dar vieni Erasmus + KA1 projekto „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos” kursai “Classroom Management Solution for Teachers: New Metodologies, Effective Motivations and Cooperation”. Kursų metu formaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja, biologijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė drauge su kitais mokytojais iš Vokietijos, Bulgarijos, Latvijos ir Vengrijos išbandė naujus IT įrankius, diskutavo apie jų poveikį mokinių mokymosi motyvacijai, susipažino su metodais, skirtais ugdyti vaikų emocinį intelektą. Didelis dėmesys skirtas bendrųjų kompetencijų ugdymui, ypač bendradarbiavimui. Naujos idėjos ugdymo kokybei gerinti jau pakeliui į Salduvės progimnaziją!
Formaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja, biologijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė

2022-04-13
Erasmus+KA1 kursai
Salduvės progimnazijoje jau visai netrukus baigsis dar vienas Erasmus+ KA1 projektas „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos”. Šiuo metu formaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja, biologijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė Barselonoje dalyvauja kursuose “Classroom Management Solution for Teachers: New Metodologies, Effective Motivations and Cooperation” . Pastarosios dvi dienos skirtos diskusijoms apie skirtingas mokymosi strategijas. Siekiant individualios mokymosi pažangos būtina suprasti, kad kiekvienam mokiniui būdingas savitas mokymosi stilius, o mokytojo užduotis – tai atpažinti ir sudaryti sąlygas vaikui mokytis palankioje fizinėje ir emocinėje aplinkoje.
Biologijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė

219-06-19
Mokyklos bendruomenei pristatyti naujojo projekto tikslai
Birželio 19 d. mokyklos bendruomenei pristatytas naujasis ERASMUS+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos”. Mokytojai supažindinti su projekto tikslais ir suplanuotais kursais.

2019-10-07

Apie palankių socialinių-emocinių aplinkų kūrimą
Lietuvių kalbos mokytoja Ina Poškuvienė ir formaliojo švietimo skyriaus vedėja, biologijos-chemijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė spalio 7-12 dienomis dalyvauja projekto „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ kursuose ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning “.
Pirmąją dieną kursų dalyviai iš Estijos, Bulgarijos, Vengrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos ir Lietuvos pristatė savo šalis ir mokyklas, pasidalijo patirtimi, išsiaiškino lūkesčius, diskutavo apie problemas, su kuriomis susiduria savo šalies švietimo sistemoje.

Mokytojos Ina ir Neringa

2019-10-08
Antroji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena
Mokytojos Ina ir Neringa tęsia veiklas Europass mokytojų akademijoje. Šiandien dėmesys skirtas metodui ,,Flipped classroom“. Taikydamos šį metodą parengė virtualią užduotį integruotai lietuvių kalbos bei gamtos ir žmogaus pamokai. Užduotys išsiųstos 6a klasės mokiniams.
Mokytojos Ina ir Neringa

2019-10-09

Trečioji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena

Siekdamos įgyvendinti Erasmus+KA1 projekto prioritetus mokytojos Ina ir Neringa gilinosi į dalykinių ir bendrųjų kompetencijų dermę. Vakar besimokiusios naujų virtualių aplinkų taikymo būdų, šiandien diskutavo apie palankaus mikroklimato kūrimo būdus.
Mokytojos Ina ir Neringa

2019-10-10
Ketvirtoji kursų „Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena
Mokytojos Ina ir Neringa šiandien kursuose tobulino virtualių aplinkų taikymo ugdymo procese įgūdžius ir diskutavo apie tai, kokį poveikį informacinės technologijos daro visuomenei. Kartu su kolegomis iš Europos šalių mokyklų ieškojo efektyviausių darbo grupėje metodų. Mokytojos lankėsi viename seniausių ir garsiausių meno muziejų pasaulyje – Uficių galerijoje.
Mokytojos Ina ir Neringa

2019-10-11
Penktoji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena
Mokytojos Ina ir Neringa šiandien mokėsi naujų įsivertinimo metodų, ypatingas dėmesys buvo skiriamas bendrųjų kompetencijų vertinimui. Taip pat išbandė naujus aktyviuosius mokymo(si) metodus.
Mokytojos Ina ir Neringa

2019-11-20

Bendrųjų kompetencijų į(si)vertinimas

Biologijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė Socialinių, realinių mokslų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės nariams pristatė bendrųjų kompetencijų įsivertinimo įrankį. Florencijoje vykusių kursų metu analizuoti ugdymo procesą paįvairinantys metodai jau pradedami taikyti gamtos mokslų pamokose.

2020 m. sausio 6-16 d.
,,Erasmus+” KA1 kursai ,,A Clasroom with a Door to the World’’
 
Sausio 6-16 dienomis Gvadelupėje (Prancūzija) vyksta „Erasmus+’’ KA1 projekto kursai „Klasė su vaizdu į pasaulį”, kuriuose dalyvauja progimnazijos vadovės. Kursų tikslas – įgalinti mokyklas atsižvelgti į tokius naujus reiškinius kaip švietimo internacionalizavimas ir remti lanksčių mokymosi būdų, atitinkančių besimokančiųjų poreikius ir tikslus, kūrimą.
 Pirmoji kursų diena skirta susipažinti su salos istorija, kultūra, analizuojant realias tautos patirtis diskutuoti apie balansą tarp internacionalizmo ir nacionalinio identiteto. Dalyvaujant aktyviuose užsiėmimuose ieškota būdų, kaip ugdant mokinius stiprinti jų nacionalinį tapatumą per savęs pažinimą ir ugdyti pagarbą kitoms kultūroms, kurių pažinimas leidžia geriau suvokti save.
 Antrąją kursų dieną, tęsiant nacionalinio identiteto ir internacionalizmo temą, lankytasi Gvadelupės memorialiniame vergovės istorijos muziejuje. Kolumbo atradimus siekianti salos istorija, muziejuje esantys artefaktai paskatino diskutuoti apie laisvo ir atsakingo žmogaus, kuris gerbia kitų žmonių asmeninę laisvę, ugdymą.
Birutė Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2020-01-10

Projekto metu išmokti nauji metodai naudojami pamokose
Mokytojos Ina Poškuvienė ir Neringa Juškevičiūtė kursų ,, Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning” metu įgytą patirtį sėkmingai taiko lietuvių, gamtos ir žmogaus pamokose. Integruotos pamokos metu 6a klasės mokiniai susipažino su nauju mokymosi metodu ,,Klasė aukštyn kojomis”, kurio vienas iš esminių tikslų – asmeninės atsakomybės ugdymas.

2020-01-11

,,Erasmus+” KA1 kursai ,,Klasė su vaizdu į pasaulį”.

Nuostatas keičianti patirtis tęsiasi…

Besitęsiant pažinčiai su viena iš Karibų salų, per naujos kultūros pažinimą vyksta virsmas, įpareigojantis į mokyklą žiūrėti kitaip, plačiau, kitų pasaulio kultūrų kontekste. Nesame patys sau, šiandienos mokiniai – rytojaus pasaulio piliečiai, o pasaulis didelis ir platus, kupinas įvairiausių iššūkių. Savęs pažinimas, empatija, konfliktų sprendimas, kūrybinis, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas ir, svarbiausia, valia imtis veiksmų siekiant keisti(s) – esminiai įgūdžiai, ties kuriais susitelkdami ugdysime atsakingą pilietį globalaus pasaulio kontekste, nepamiršdami savo šaknų – tautinio tapatumo.

Pažintis su tradiciniais Gvadelupės Gwo Ka būgnais ir jų muzikos ritmais, apsilankymas nacionaliniame Gvadelupės parke ,,Cascade aux Ecrevisses” – tai istorinis ir kultūrinis kontekstas, kuriame mokomės, kaip svarbu ruošti vaikus buvimui, mokymuisi ir profesinei veiklai globalioje visuomenėje, pristatydamos savo mokyklos patirtis analizuojame, kiek patys esame internacionalūs ir kuria kryptimi turėtume judėti toliau.

,,Žinoti, rūpintis, veikti” – trys veiksmo žodžiai, kurių realizavimo per konkrečias ugdymo veiklas, naujas patirtis linkime sau ir savo mokyklos bendruomenei.


2020-01-16
,Erasmus+” KA1 kursai ,,Klasė su vaizdu į pasaulį” (III dalis)

Antrąją mokymų savaitę toliau gilinamės į internacionalumo ugdymo galimybių paieškas. Besimokydamos drauge su kolegėmis iš kitų šalių ieškome būdų, kaip tarptautiškumą integruoti į nacionalinį turinį, aiškiai suvokdamos poreikį, mąstome apie gaires progimnazijos tarpkultūriškumo politikai.

Labai džiugu, kad mokymai organizuojami labai netradiciškai, įtraukiant besimokančius į aktyvią veiklą: mokomės vis kitose vietose, geografinį, kultūrinį kontekstą siejame su mokymų tema.

Besilankydamos tropiniame miške kiekviena dalyvė apmąstėme veiklų planą, numatantį, kaip šiame geografiniame kontekste galėtų būti ugdoma gimtosios kalbos, komunikavimo užsienio kalba kompetencijos, mokėjimas mokytis, kūrybiškumas, skaitmeninė kompetencijos. Buvo įdomu rengti individualius pristatymus, klausytis idėjas pristatančių kolegų ir suvokti, kad galimybių šiai temai plėtoti turime nepaisant to, kurioje pasaulio vietoje esame: Gvadelupėje ar Lietuvoje. Svarbu sau atsakyti į klausimą, ,,kodėl to reikia?”, ir paskatinti apie tai mąstyti mokinius.

Mokymosi patirtis praturtino ir konkrečios veiklos, susijusios su tarptautinių projektų (,,eTwining’’, ,,Erasmus+’’) platformomis, kurių dėka Europos mokytojai ir mokiniai turi galimybę organizuoti bendras veiklas ir dalyvauti jose nepriklausomai nuo to, kuriame Europos kampelyje yra. Džiugu, kad ir mes esame šios tarptautinės bendruomenės dalis.


2020-01-29
Kursų patirties sklaida

Direktorė Natalija Kaunickienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė mokytojų tarybos posėdyje pristatė kursų „Klasė su vaizdu į pasaulį” metu įgytą patirtį. Mobilumo metu kilusios idėjos mokyklos veiklos tobulinimui jau įtrauktos į 2020 m. veiklos planą.


2020-02-19
Erasmus+KA1 projekto ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos” kursai Portugalijoje

Dailės mokytoja Daina Dambrauskienė su Europos šalių mokytojais diskutuoja apie šiuolaikinio mokymosi tendencijas kursuose “Teaching in a 21st Century School”.


2020 m. vasario 16 -23 d. Portugalijoje, Madeiros saloje vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi kursai “Teaching in a 21th Century School”. Dailės mokytoja Daina Dambrauskienė dalyvavo mokymuose kuriuose diskusijų temos ir praktinės veiklos buvo skirtos XXI a. mokyklos pagrindinėms kompetencijoms, IKT naudojimo mokyklose skatinimui, tarpdisciplininio mokymosi svarbai per STEAM veiklas, eksperimentavimui, plėtojant naujas mokymo praktikas ir mokymosi metodus, sėkmingam eTwinning projektinės veiklos įtraukimui į mokymo procesą, socialinių, lingvistinių ir kultūrinių įgūdžių tobulinimui.


erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektas ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“

2019-02-27

Vasario 27 d. Salduvės progimnazijoje vyko dalijimosi patirtimi renginys, kodiniu pavadinimu GPS (gerosios patirties sklaida). Renginyje, organizuotame stotelių principu, įgytą tarptautinę patirtį pristatė tarptautinės programos  ,,Erasmus+“ KA1  projekto ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“ mobilumų dalyviai: progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė (Suomija), direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė (Italija, Portugalija), lietuvių kalbos mokytoja Tatjana Kukelkienė (Norvegija), dailės mokytoja Daina Dambrauskienė (Ispanija, Italija). Prie programos ,,Erasmus+“ KA1 dalyvių jungėsi ir nacionalinio projekto ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ dalyvės mokytojos Edita Čėsnienė, Jurgita Girdvainienė, Ingrida Žurauskė ir Nijolė Juškienė, kurios turėjo galimybę viešėti Latvijos ir Estijos mokyklose. Projekto dalyvės dalijosi žiniomis apie skirtingas Europos šalių švietimo sistemos  patirtis, kvietė išbandyti socialinio emocinio ugdymo, aktyvaus mokymosi pamokoje metodus. Renginio pabaigoje mokytojai reflektavo apie tai, kaip ir kokias kolegų tarptautines patirtis galima diegti ugdymo procese, ko galime pasimokyti iš skirtingų šalių patirties švietimo srityje.


erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokomės priimti: tarpkultūrinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje

Projekto tikslas – gerinti mokytojų kalbinius įgūdžius, skatinti bendrauti tarptautinėje erdvėje, įsitraukti į tarptautines veiklas, bendrauti su partneriais, naudotis įvairesne mokymo medžiaga užsienio kalba. Skatinti bendruomenės narius suvokti save kaip Lietuvos, Europos, pasaulio aktyvius piliečius kitų šalių kontekste, pažinti kitų šalių ypatumus, kultūrinį paveldą. Dalyvaudami kursuose mokytojai pasisems idėjų, kaip įdomiai integruoti tarptautiškumo temas dalykų pamokose, kokius interaktyvius ir įtraukius metodus bei įrankius naudoti, drąsiau ieškos informacijos šaltinių užsienio kalba, pagerins pamokos vadybos įgūdžius, kurs pozityvią ir saugią mokymosi aplinką. Projekto trukmė 18 mėnesių, pradžia 2021-12-27. Planuojamos veiklos: mokytojų mobilumas (11 mokytojų), mokinių grupės mobilumas (6 mokiniai), 2 praktikantų iš užsienio priėmimas. Skirtas biudžetas 30 635 eurai.


2022-06-27

Erasmus+KA1 mokymai Barselonoje.

Birželio 13- 18 dienomis vyko Erasmus+ projekto  ,,Mokomės priimti: tarpkultūrinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“ mokymai. Juose dalyvavo mokytojai iš Belgijos, Vokietijos, Suomijos, Lenkijos ir Vengrijos.

 Mokymų metu buvo kalbama, diskutuojama, kaip ugdyti ir tobulinti vertybes: toleranciją, pagarbą, geranoriškumą, bendradarbiavimą, teisingumą, vienybę. Kursų dalyviai daug užduočių atliko dirbdami grupėse, porose ir jas atliko netradicinėse aplinkose. Buvo įdomu klausyti ir diskutuoti apie kitos kultūros pažinimą, gebėjimą siekti kompromiso, galimus konfliktus.

Tarptautiniai mokymai  suteikė praktinių žinių, leido patobulinti anglų kalbos žinias, sustiprino tarpkultūrinę ir socialinę kompetencijas.

Logopedė Rosita Radavičienė


NEĮGALIESIEMS