Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Informacija tėvams

Pradžia / Informacija tėvams
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

2019-2020 m.m.

Šiaulių Salduvės progimnazijos 2019-2020 m.m. kalendorius


2018-2019 m.m.

Svarbesnės veiklos:

Tėvų susirinkimai/atvirų durų dienos:

2018-09-13 Visuotinis tėvų susirinkimas, susirinkimai klasėse;

2018-11-27 Atvirų durų dienos (1-5 kl.);

2018-12-04 Atvirų durų diena (6-8 kl.);

2019-02-13 Tėvų susirinkimai ,,Įpusėjus”;

2019-04-17 Atvirų durų diena.


2017-2018 m.m.

2017-09-20 Direktorės pranešimas Tėvų susirinkime  PDF

 2016-09-20 Lankstinukas tėvams

Svarbesnės veiklos:

Bendri tėvų susirinkimai
2017-09-20 PUG, 1-8 klasės

Atvirų durų dienos mokinių tėvams:
2017-11-29 1-4 klasės ir 5-6 klasės;
2017-11-30 7-8  klasės;
2018-04-19 1-8 klasės.

Klasių tėvų susirinkimai:
2017-09-20 PUG, 1-8 klasės;
2018-02-06 PUG, 1-8 klasės.

Signaliniai pusmečių įvertinimai:
iki 2017-11-23 5-8 klasės;
iki 2018-04-18 5-8 klasės.

VIP aptarimai:
2017 m. lapkričio 2 –3 d. PUG, 1-8 klasės;
2018 m. balandžio  3-6 d. PUG, 1-8 klasės.


2015-2016 m.m.

Dėkojame tėveliams, kurie dalyvavo šių mokslo metų naujoje veikloje – ketvirtadienio pokalbiuose prie kavos. Jūsų vertinimai, atsiliepimai, idėjos padeda siekti geresnės mokyklos darbo kokybės. Tikimės tęsti tokį bendravimą ir kitais mokslo metais.

Maloniai laukiame kiekvieno! Direktorė

 


Pirmokų tėveliams                     


Nuoširdžiai dėkojame progimnazijos mokinių tėveliams, kovo 30 dieną dalyvavusiems forume ,,Mokymosi pagalbos teikimo būdai”.
Ačiū, kad bendradarbiaujate. Forumo dalyviai.


2014-2015 m.m.

Gerb. tėveliai!
Vadovaudamiesi Mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašo 16.2. punktu, mokinių tėvai raštiškai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dėl ligos praleistas dienas. Prašome praleistas pamokas teisinti nustatytos formos lape. PRIEDAS
Administracija

2015-02-23
Mokinių-tėvų-mokytojų forumas
Pirmadienio popietę į mokyklą rinkosi aktyvių mokyklos bendruomenės narių – mokinių, tėvų, mokytojų – būrys. Vyko forumas „Kiek mes esame gera mokykla?“ Mišriose grupėse dalyviai diskutavo apie tai, kas yra gera mokykla. Mokinių, tėvų, mokytojų grupės išsakė lūkesčius, ko tikisi iš mokytojų, tėvų, mokinių, teikė idėjas, siūlymus, vertino išsakytas mintis.

Dėkojame tėvų atstovams: Ritai Šukienei, Editai Jankauskienei, Vytautei Grušienei, Jūratei Jukštienei, Kristinai Tamulevičienei, Irmai Praspaliauskaitei, Audronei Janulienei, Renatai Macienei, Loretai Maksimovienei, Skaidrai Lukoševičienei, Simonai Petrošienei, Joanai Gaidamavičienei, Daivai Sindriūnienei, Jovitai Kriščiūnienei, Vaidai Kalvelienei, Tomui Rupšiui, Simonai Simonaitienei, Renatai Mačikūnienei, Astai Čepkauskienei, Rimai Bistrienei, Dajanai Bacevičienei, Eglei Naimavičienei, už dalyvavimą mokinių-mokytojų-tėvų forume, išsakytas mintis, teiktas idėjas, siūlymus.
Ačiū už bendradarbiavimą.

(Kas yra gera mokykla? Forumo mintys)

Socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarka

 Socialinės paramos mokiniams rūšys:

  • mokinių nemokamas maitinimas;
  • parama mokinio reikmenims įsigyti.

Socialinė parama mokiniams skiriama atsižvelgiant į šeimos pajamas.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu:

  1. vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (183 Eur).
  2. vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (244 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai tėvas ar motina vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau, kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, prašymą reikia pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. Prašymą dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima pateikti iki kalendorinių metų spalio 5 d. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Parama mokinio reikmėms įsigyti teikiama nepinigine forma, jeigu mokinys patiria riziką, arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. Šios lėšos pervedamos į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Mokiniai, patyrę socialinę riziką, turi teisę į nemokamus pusryčius.

Mokiniams vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

Nuo 2020 m. liepos 1d. dėl nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis šeimos, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių mieste, galės kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, adresu Tilžės g. 170 arba Aido g. 10a, arba  pateikti prašymą  elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt.

Šeimos, deklaravusios gyvenamąją vietą ne Šiauliuose, dėl socialinės paramos turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

Mokykla darbą organizuoja vadovaudamasi
Šiaulių Salduvės progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis.
Gerbiami tėveliai, prašome susipažinti su darbo tvarkos taisyklių XVI. skyriumi.
Su visomis darbo tvarkos taisyklėmis galima susipažinti mokyklos raštinėje.

 


Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo


Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ iniciatyva daugiau kaip prieš mėnesį pradėjo veikti „Tėvų linija“ – nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Tačiau dar ne visi tėvai žino, kad paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, gali pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais jiems rūpimais klausimais apie vaikų auginimą.

 http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija ?

Daugiau apie “Tėvų liniją” – http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

Tevu_linija_plakatas_spaudai


2014-2015 m.m.

Loretai Maksimovienei, 1a klasės mokinio Dovydo Maksimovo mamai, už dovanotus žaidimus ir lavinamąsias priemones mūsų progimnazijos Užimtumo centrui.


2013-2014 m.m.

Dainai Sutkienei, 4b klasės mokinės Elenos ir 5b klasės mokinio Felikso mamytei, už dovanotas knygas mokyklos bibliotekai. 


2012-2013 m.m.

Gražinai Tamašienei, Aismos (3a kl.) ir Gunitos (5a kl.) mamai, už dovanotą gėlę mokyklai.
Robertui Povilaičiui,  Aisčio (PUG) ir Benedikto (2a kl.) tėveliui, už paramą remonto priemonėmis ir už sutvarkytus elektros jungiklius.Edvinui Kančui, savanorių krašto apsaugos 6-tosios rinktinės 601-osios kuopos vadui kpt., už organizuotą kareiviškos košės virimą ir šiauliečių vaišinimą prie Žaliūkių malūno švenčiant Užgavėnes.
Dariui Krištaponiui, Luko (3b kl.) tėčiui, už organizuotą kareiviškos košės virimą ir šiauliečių vaišinimą prie Žaliūkių malūno švenčiant Užgavėnes.
Renatai Macienei, Gabrielės (1a kl.) mamai, už pagalbą kuriant saugias vaikų eismo sąlygas Vilniaus gatvėje.Gražinai Tamašienei, Aismos (3a kl.) ir Gunitos (5a kl.) mamai, už sausio 7 dieną organizuotą progimnazijos bendruomenės susitikimą su virtuvės šefu Deivydu Praspaliausku.


2011-2012 m.m.
Miela ir gera, kai progimnazijoje apsilanko buvę mokiniai.
2012 m. rugsėjo mėn. buvusi mokinė Virginija Žegunytė bibliotekai padovanojo knygų. Nuoširdžiai dėkojame.
Salduvės progimnazijos bendruomenė

Lankomumo tvarka (2019-08-30)          Lankomumo tvarkos PRIEDAI                            Informacija tėvams dėl lankomumo
NEĮGALIESIEMS