Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Įsivertinimas

Pradžia / Įsivertinimas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

2019-2020 m.m. giluminio įsivertinimo problema:
2.4.1. Vertinimas ugdymui.

Plačiojo įsivertinimo rezultatai:

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,4
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 3,3
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,3
2.2.2. Ugdymo(-si) organizavimas 3,3
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 3,3
Tobulintinos veiklos sritys:
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 2,5
3.1.1. Įranga ir priemonės 2,8
3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 2,8
3.1.3. Aplinkų bendrakūra 2,9
2.4.1. Vertinimas ugdymui 3

2018 – 2019 m.m. giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo problema
,,Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas” (2.2.1.)

2019 metų giluminis mokyklos įsivertinimas

2018-2019 m. įsivertinimo ir pažangos anketa


2017-2018 m.m.

2017-2018 m.m. giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo problema –
,,Kaip organizuoti mokymąsi ne mokykloje siekiant įtraukti kiekvieną mokinį?”

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,3
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 3,3
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 3,3
2.2.1. Mokymosi lūkesiai ir mokinių skatinimas 3,2
4.2.2. bendradarbiavimas su tėvais 3,2
Tobulintinos veiklos sritys:
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 2,3
3.1.1. Įranga ir priemonės 2,5
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 2,5
3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 2,7

2016-2017 m.m.

Giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
 „Kaip mokytojai virtualias aplinkas naudoja mokinių mokymuisi?“


2015-2016 m. m.

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

2015-2016 m.m. giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
Kokios priemonės padeda įtraukti tėvus teikiant pagalbą mokiniui?

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 3,5
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai -3,4
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,4
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,3

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

2.4.1. Mokymosi motyvacija – 2,4
4.2.2. Psichologinė pagalba- -2,3
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis – 2,2


2014-2015 m. m.

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 3,5
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai -3,4
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,4
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,3
5.1.2. Planavimo procedūros – 3,77

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

2.4.1. Mokymosi motyvacija – 2,4
4.2.2. Psichologinė pagalba- -2,3
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis – 2,2


2013-2014 m. m.

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

2013-2014 m.m. giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
Kokie veiksniai lemia mokinių mokymosi kokybę?

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 4,00
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,97
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,85
1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai – 3,85
2.1.1. Ugdymo programos – 3,85
3.1.2. Mokyklos pažanga – 3,85
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai – 3,79
1.3.3. Aplinkos jaukumas – 3,77
5.1.2. Planavimo procedūros – 3,77

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

4.2.2. Psichologinė pagalba 2,51
4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas – 3,08
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis 3,08
2.4.1. Mokymosi motyvacija – 3,1
2.4.2. Mokėjimas mokytis -3,1
4.4.3. Profesinis konsultavimas ir informavimas – 3,1

NEĮGALIESIEMS