Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Kokybės krepšelis 2

Pradžia / 2022-10 veiklos / Kokybės krepšelis 2

Spalio 20 d. Salduvės progimnazijoje vyko projekto ,,Kokybės krepšelis 2″ ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Mokytojų vertinimo ugdymui kompetencijos stiprinimas kiekvieno mokinio individualiai pažangai” modulis ,,Formuojamasis vertinimas kaip būdas teikti pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį”, kurį vedė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorės prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir doc. dr. Ramutė Gaučaitė. Mokymų metu mokytojai diskutavo apie formuojamojo vertinimo svarbą kiekvieno mokinio individualiai pažangai, formuojamojo vertinimo teikimo būdus, modeliavo vertinimo kriterijų formulavimą pamokoje.

Pavaduotoja ugdymui B. Klimašauskienė
NEĮGALIESIEMS