Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Mokinių elgesio taisyklės

Pradžia / Uncategorized / Įvairūs / Mokinių elgesio taisyklės

Šiaulių Salduvės progimnazijos
Darbo tvarkos taisyklių
2 priedas

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Sąžiningai lankau pamokas. Į mokyklą ateinu laiku, švariai ir tvarkingai apsirengę.
 2. Pagarbiai bendrauju su mokytojais, mokyklos darbuotojais, bendraklasiais.
 3. Neskriaudžia mažesniųjų, nesmurtauja, nekelia pavojaus savo ir aplinkinių sveikatai ir gyvybei.
 4. Stropiai ir sąžiningai mokausi.
 5. Kasdien atsinešu visas reikalingas mokymosi priemones.
 6. Drausmingai elgiuosi mokyklos aplinkoje, netrukdau kitiems dirbti pamokoje.
 7. Palaikau švarą mokykloje ir visoje jos teritorijoje.
 8. Saugau mokyklos ir asmeninius daiktus, priemones, vadovėlius.
 9. Mobiliuoju telefonu pamokose naudojuosi tik mokytojui leidus.
 10. Valgykloje elgiuosi kultūringai, netrukdau valgyti kitiems, valgau nurodytu laiku.
 11. Aktyviai dalyvauju mokyklos bendruomenės gyvenime.

 

 

 

 

 

NEĮGALIESIEMS