Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Priėmimas

Pradžia / Priėmimas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

BENDRA INFORMACIJA

Informacija atnaujinta 2022-02-24

Informaciją apie mokinių priėmimą teikia progimnazijos raštinės vedėja Vilma Česnauskienė. Tel. nr. 8 674 56620.

Mokinių priėmimą į progimnaziją vykdo priėmimo komisija:
Pirmininkė – Birutė Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Vilma Česnauskienė, raštinės vedėja,
Rita Mielienė, specialioji pedagogė,
Rosita Radavičienė, logopedė,
Edita Ševeliovienė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė.

Priėmimo komisija vadovaujasi veiklos reglamentu
(Direktoriaus Įsakymas „Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudėties ir jos veiklos reglamento).

Įsakymas, dėl atsakingo asmens už elektroninės prašymų  registracijos informacinės sistemos duomenų tvarkymą Šiaulių Salduves progimnazijoje


 PRIĖMIMAS Į ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJĄ  2022-2023 m. m. 

Nuo kovo 1 d. prasideda priėmimas į Šiaulių Salduvės progimnaziją 2022-2023 m. m.

Prašymai teikiami per elektroninę prašymų registracijos sistemą (daugiau informacijos čia: ). Norint pateikti prašymą reikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pažiūrėti trumpą e. sistemos pristatymą teikiant prašymą į mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją ir teikiant prašymą į mokyklą/-as ne pagal aptarnaujamą teritoriją.

Prašymų teikimo vadovas per e. sistemą tėvams

Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vyksta vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašas              Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis

E. SISTEMA BUS AKTYVUOTA KOVO 1 D. 8.00 val.
Elektroninius prašymus turi pateikti būsimų pirmokų, taip pat keičiančių mokyklas,
pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.

SVARBU:

 • Mokiniai, kurie pereina į aukštesnio lygio programą (iš ketvirtos klasės į penktą) toje pačioje mokykloje, pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą.
 • Mokinių iš mokyklos aptarnaujamos teritorijos eilė sudaroma pagal deklaracijos mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje trukmę, ne pagal prašymo pateikimo laiką (prašymai teikiami iki balandžio 15 d., iki balandžio 25 d. parengiamas preliminarus priimamų į naujai formuojamas klases sąrašas).
 • Mokinių iš ne mokyklos aptarnaujamos teritorijos, pretenduojančių į laisvas vietas, prašymai teikiami iki birželio 10 d.
 • Asmenys, neturintys galimybės pateikti prašymo elektroniniu būdu, turi pristatyti popierinį prašymą mokyklai ir direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo prašymą pateiks per e.sistemą. Prašymo forma į 1 kl., prašymo forma į 5 kl., prašymo forma į 2-4 kl., prašymo forma 6-8 kl.

AKTUALU BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (PUG) UGDYTINIŲ TĖVELIAMS:

Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-2024 m.m.  teikiami per e. sistemą nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimu Nr. T-327  patvirtintu  ,,Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu“.

Pirmumo tvarka į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai tokia prioritetų tvarka:

 • vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;
 • vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;
 • vaikas, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
 • vaikas pagal gyvenamosios vietos deklaravimo datą (jeigu kelių prašymų gyvenamosios vietos deklaracijos datos sutampa, prašymai registruojami pagal prašymo pateikimo datą ir laiką).

 

Ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai pretenduoja į laisvas vietas tokia prioritetų tvarka:

 • vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • mokykloje jau besimokančių vaikų broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai, nepateikę prašymo dėl priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklą iki balandžio 15 d.;
 • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai.
 • Jeigu į mokyklos PUG, išskyrus regionines švietimo įstaigas, priimti visi norintys vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių mieste, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse.

 

Platesnė informacija:

„Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas“, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-327, patvirtintas 2022 m. rugsėjo 1 d.

Informacija apie 2022-2023 m. m. gautus prašymus ir laisvas vietas žiūrėti skirtuke „LAISVOS VIETOS“


 2022-2023 m. m. 
Laisvos vietos Salduvės progimnazijos  priešmokyklinio ugdymo grupėje
           ????-??-?? duomenys
PUG vietų skaičius mokykloje pagal einamųjų metų faktą Gauta prašymų dėl priėmimo į PUG Iš jų – gauta prašymų dėl priėmimo į PUG iš mokyklai priskirtos aptarnaujamos teritorijos     Laisvos vietos PUG pagal modelį
I   modelio  PUG (veiklos trukmė per dieną 4 val.) II  modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 6 val. 36 min.) III  modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 10 val. 30 min.)
Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama


2022-2023 m. m. 

Laisvos vietos klasėse:

 PUG –nėra 1 klasėje – nėra
2 klasėje – nėra
3 klasėje – nėra
4 klasėje – nėra
5 klasėje – nėra
6 klasėje – nėra
7 klasėje – nėra
8 klasėje – nėra

 

2020 m. gegužės 18 d. gauta naujų prašymų į 2020-2021 m.m. PUG – 20;       1 kl. – 62;       3 kl. – 2;      4 kl. – 1;      5 kl. – 5       7 kl. – 2.


2019 m. gegužės 9 d. gauta naujų prašymų į 2019-2020 m.m. PUG – 17;       1 kl. – 71;       5 kl. – 6;       6 kl. – 2.


2018 m. gautų prašymų skaičius – 126;       2018 m. priimtų mokinių skaičius – 118.

NEĮGALIESIEMS