Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Apie progimnaziją

Pradžia / Salduvė / Apie progimnaziją
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
Buvusi Šiaulių miesto 8-oji vidurinė mokykla išaugo iš Šiaulių miesto 2-osios septynmetės mokyklos (dabar Centro policijos nuovados pastatas). 1958 m. lapkričio 1 d. įvyko iškilmingas dabartinės mokyklos atidarymas. Pirmasis direktorius buvo Stasys Lukšas.

1959 m. mokyklai vadovauti paskirtas Algirdas Taraškevičius. Tuo laikotarpiu mokyklą garsino turistai, sportininkai, dramos būrelio nariai. Mokyklos rajonas sparčiai augo, didėjo mokinių skaičius, teko dirbti dviem ir net trimis pamainomis.

1966-1976 m. mokyklai vadovavo direktorius Jonas Katėnas. Tai didelių permainų ir gražių laimėjimų mokyklos dešimtmetis. 1967 m. pradėjo dirbti jaunas, labai energingas lietuvių kalbos ir muzikos mokytojas Vytautas Greičiūnas. Jis vadovavo mokinių chorui, vokaliniam-instrumentiniam ansambliui, vėliau peraugusiam į roko grupę. Mokyklos dainininkai sėkmingai dalyvaudavo „Dainų dainelės“ konkursuose. Merginų tercetas dukart tapo šio konkurso laureatu. Ypač garsėjo vokalinis-instrumentinis ansamblis, iškovojęs ne vieną prizinę vietą konkursuose. I-oje respublikinėje estradinių ansamblių apžiūroje laimėjo 3-iąją, 1979 m. respublikiniame roko grupių konkurse – 1-ąją vietą.

Tuo metu turistų ir orientacininkų būreliams ėmė vadovauti geografijos mokytoja Genovaitė Dindienė. Jos vadovaujami mokyklos turistai ir orientacininkai sėkmingai dalyvaudavo visuose miesto, respublikos, Tarybų Sąjungos sąskrydžiuose ir iškovodavo prizines vietas. Mokytoja G. Dindienė turistams ir orientacininkams vadovavo iki 1982 m. Vėliau šį darbą tęsė jos buvę mokiniai Gintautas Rimša, Gražina Plungienė.

Nuo 1976-ųjų metų direktorius vyrus pakeitė Adelė Jonaitienė. Mokyklai teko daug išbandymų: keitėsi ugdymosi turinys, vyko mokyklų tinklo pertvarka, pastato renovacija.

1995 m. Šiaulių 8-oji vidurinė mokykla pavadinta Salduvės vidurine mokykla. Būtent tuo laikotarpiu mokyklą ėmė garsinti matematikai. Daug metų mokykloje dirbusi matematikos mokytoja ekspertė Petrė Grebeničenkaitė išugdė gausų mokyklos ir miesto matematikų olimpiadininkų būrį. Matematikos respublikinių, tarptautinių olimpiadų nugalėtojai buvo mokyklos pasididžiavimas.

2001 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių Salduvės vidurinė mokykla pavadinta Šiaulių Salduvės pagrindine mokykla.
2011 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių Salduvės pagrindinė mokykla tapo Šiaulių Salduvės progimnazija.
Nuo 2007-11-05 mokyklai vadovauja direktorė Natalija Kaunickienė.
Mokykla dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose. 1-5 klasėse mokiniams skiepijama tautinio šokio kultūra.
Nuo 2011-2012 mokslo metų mokykloje diegiama kryptinga socialinio emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“.
2012 metų rugsėjo 1 dieną prie Salduvės progimnazijos prijungta Dubijos pagrindinė mokykla.

Mokyklos himnas

 Čia, kur Prūdelis rytais bangelę kelia,
Kur padūmavę „Elnio” senieji pastatai, –
Šviesus mokyklos rūmas, tiesus mokyklos kelias
Visus lig vieno kviečia ateit ir kilt aukštai.

 Priedainis

Salduvę, tik Salduvę
Mes renkamės visi.
Salduve, o Salduve,
Tu mums miela ir šviesi.

 Čia mūsų juokas suskamba lyg varpeliai.
Čia ieškome paguodos, kai širdyje gėla.
Čia mokėsi tėvai mūs, ko gero – ir seneliai.
Čia mūsų visų mokykla.

 Priedainis…

NEĮGALIESIEMS