Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Ugdymas karjerai

Pradžia / Ugdymas karjerai
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

 Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. (D. S. Džordanas)

Inga S.

Profesinio orientavimo konsultantė Inga Songailienė

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00 – 17.00 val.
Penktadienis 8.00 – 15:45 val.

 Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai

el. paštu: songailiene.inga@gmail.com


Ugdymas karjerai

 Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, padėti sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis:

  • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
  • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
  • karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą);
  • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Naudingos nuorodos

www.aikos.smm.ltatvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje.

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.

MOSTA ekspertas Gintautas Jakštas: TOP 5 patarimai besirenkant, kur studijuoti –

http://www.mosta.lt/lt/naujienos/8-naujienos/268-mosta-ekspertas-gintautas-jakstas-top-5-patarimai-besirenkant-kur-studijuoti

NEĮGALIESIEMS