Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Užimtumo centras

Pradžia / Užimtumo centras
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Užimtumo centrą (UC) lankyti gali PUG, 1-2 klasių Salduvės progimnazijos mokiniai,
tėvams parašius nustatytos formos prašymą,
pateikus pažymas iš darboviečių bei pasirašius sutartį.
Prašymai registruojami ir pirmenybę patekti į UC turi mokiniai, kurių abu tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba.
UC veiklos aprašas                       UC veiklos aprašo priedai

Užimtumo centro darbo grafikas

Užimtumo centras įkurtas 2008 m. rugsėjo 15 dieną

Tikslas.

Organizuoti mokinių popamokinį užimtumą, stiprinti socialinius įgūdžius, plėtoti mokinių socializacijos galimybes, kurti saugią socialinę aplinką.

Uždaviniai:
– gerinti mokinių ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
– organizuoti mokinių laisvalaikio užimtumą, vykdant visapusišką švietėjišką, kultūrinę, sportinę ir kt. veiklas, kurios prisideda formuojant socialinį vaikų atsparumą ir savarankiškumą, ugdo socialinius įgūdžius;
– ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, plėsti jų savo asmenybės ir santykių su aplinka suvokimą;
– teikti socialinę, pedagoginę ir kitą pagalbą mokiniui;
– vykdyti žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją.

 Veiklos sritys:
– vaikų užimtumas;
– pedagoginė pagalba;
– pagalba ruošiant namų darbus;
– socialinių ir gyvenimiškųjų įgūdžių ugdymas;
– neformalusis ugdymas;
– vaikų ir tėvų ryšių stiprinimas.

Vaikai gali:
– Ruošti pamokas, konsultuotis su mokytojais.
– Lankyti įvairius būrelius, lavinti savo gebėjimus.
– Turiningai leisti laisvalaikį.
– Ugdyti socialinius įgūdžius, dalyvauti prevencinėje veikloje.

Darbo laikas:
pirmadieniais-penktadieniais 12.00-17.00 val.

NEĮGALIESIEMS